Wie wil er niet winnen

Vrijwel iedere sporter kent het gevoel.

Die kriebel die je bekruipt als je hoort dat een andere hardloper je achterop loopt tijdens je rondje rennen. Je luistert nog eens goed en denkt ‘toch even proberen voor te blijven’.
Ik had pas een dergelijke ervaring tijdens een dagje zeilen. Toen er een vergelijkbare boot in je buurt kwam, konden wij het als bemanning niet laten om een keer extra naar het vaantje aan de mast, dat de windrichting aangeeft, en de zeilen te kijken of we de zeilen toch niet net iets beter kon­den zetten. Van hobby-loper of – zeiler verander je voor je er erg in hebt van in wedstrijd­sporter: je wilt winnen!
bekerEn dat winnen kan best lastig zijn als je onderneemt. Er spelen vele factoren een rol. Maar hoe meer je er in verdiept, hoe meer kennis je vergaart en hoe meer lol je er in krijgt.

Wat is er zo lastig?
De regels en wetgeving, het starten (met een nieuwe dienst /product), de keuzes voor de lange termijn, de tactiek ten opzichte van je concurrenten, waarin precies te investeren, de taakverdeling, het timemanagement, het volhouden, het economische tij, enz.. Ik zou de lijst met gemak nog veel langer kunnen maken. Maar ik wil niemand afschrikken. In tegendeel. Door de veelheid van factoren is het ondernemen juist ook zo boeiend. Sommige factoren zullen je beter liggen dan anderen en je zult je wel eens afvragen hoe ver moet ik gaan?
Dat geldt zowel in financieel opzicht als qua tijd en… zin. Onderschat daarbij niet de samen­hang tussen de tijd en moeite die je er in investeert en de resultaten. Het is aan jou om daar jouw balans in te vinden. Er zijn wel een paar tips.

Regels van het Ondernemingsspel
Een spel kun je niet spelen als je de regels niet kent. Dat geldt voor ieder spel. Daarom is het altijd raadzaam om een (eenvoudig) business plan op te zetten, zodat je weet waar je aan begint en waar je naar toe wilt de komende periode. Dat plan moet handvatten geven, waardoor het mogelijk is je te verdedigen als je denkt te worden ingehaald of om juist –uitgaande van je eigen kracht – die ander voor te blijven. Je kunt er als ‘speler’ bovendien tactisch gebruik van maken door de stip op de horizon en de hoofdlijnen uit te werken in concrete doelen en prestaties die daar bij horen.

Scheidsrechter
Anders dan bij vrij veel sporten bestaan er bij het ondernemen geen scheidsrechters of officials die er continue op toezien dat je ‘goed’ onderneemt. Tijdens ‘de wedstrijd’ is iedere ondernemer zijn eigen scheidsrechter. Je zult dus je eigen tegenspraak moeten creëren. Dat wordt nogal eens vergeten door ondernemers. Dat hoeft niet continue. Maar deeltijd een professional inhuren om je ‘in de wedstrijd’ te houden loont altijd. Juist omdat je vaak op korte termijn een beslissing moet nemen is eigen kennis en kunde, met soms een beetje kennis en kunde van buiten, pure noodzaak.

Start
“Een goed begin is het halve werk”, klinkt een bekend Nederlands spreekwoord. Bij een sportwedstrijd gaat dit heel vaak op. Hoe maak je een goede start bij een nieuwe dienst of product? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Om te beginnen hangt het af van hoe goed jij je voelt. Voor sommige sporters is een uiterste concentratie, een van tevoren zich volledig terugtrekken, de beste manier om zich voor te bereiden op een succesvolle start. Anderen jagen vooral de adrenaline tot grote hoogte op vlak voor de start. Voor sommigen geldt zelfs dat wanneer er vlak voor de start iets mis gaat, dat zij dan onder druk van het moment de beste start maken. Het is dus belangrijk voor jezelf uit te vinden wat voor jou het beste werkt. Soms weet je dat heel goed van jezelf, maar je kunt het er ook over hebben met mensen die je vertrouwt.
In praktische zin moet je keuzes maken: welke positie neem je in ten opzichte van je concur­renten. Zorg daarbij dat je weet waar zij staan om optimaal voordeel uit je start te halen. Weeg af of je je in het gedrang wilt begeven van een markt waar al veel anderen zich op begeven of dat het beter is iets van je voordeel op korte termijn weg te geven. Je loopt dan meer risico, maar hebt na korte tijd wel vrije ruimte om jouw spel te spelen. Dat hangt ook weer samen met het feit hoe sterk je je voelt.

Snelheid
Een goede snelheid is belangrijk voor een ondernemer, maar het is geen garantie voor het winnen van een wedstrijd. Bijzonder is dat ik nogal eens zie dat veel tijd besteed wordt aan de aanschaf van materiaal, het verzamelen van informatie, e.d.. Maar een goede strategie en tactiek is meestal belang­rijker dan heel snel een nieuw idee dat (toevallig) langs komt omarmen. Zo gaat een boot die heel hard gaat in een wedstrijd, maar de verkeerde slagen maakt, heel hard de verkeerde kant op.
Het is niet zo gek dat vaak voor snelheid wordt gekozen. De verbetering/verandering is direct af te meten en te zien, terwijl een verbetering als gevolg van aangepaste strategie pas in de loop van de tijd naar voren komt. Bovendien is het moeilijker. Het vraagt het doorbreken van je vaste denkpatroon en het logisch en objectief analyseren van keuzen (en fouten) die je maakte in vorige wedstrijden. Daarnaast moeten prioriteiten worden gesteld. Welke zaken voegen de meeste waarde toe? Welke kans is het grootst? Ondernemers kunnen soms een try out doen, een pilot uitvoeren of net als topsporters een coach inhuren die je onder­steunt in het maken van keuzes.

Tactiek en risico
In een wedstrijd zijn er 2 belangrijke tactieken: aanvallen en verdedigen.
Hierbij spelen weer veel factoren mee. Hoeveel risico past bij je karakter of financiële moge­lijkheden? Welke kant gaan de directe tegenstanders op? Wat gebeurt er in de omgeving/de maatschappij? Welke aanwijzingen zijn er en hoeveel waarde moet je er aan hechten? Hoeveel kans op veranderingen is er?
Het allerbelangrijkste is dat je je ervan bewust wordt wat er allemaal meespeelt en je dit op juiste waarde leert schatten, zodat je je de factor ‘toevallig geluk’ verkleint.
Uit ervaring weet ik dat de verleiding groot is om tijdens een zeilwedstrijd het snelst en het dichtst langs een boei te gaan die gerond moet worden, maar het gaat er om wie het eerst door de finish komt. Zo is bij een voetbalwedstrijd niet het belangrijkste wie het eerste doelpunt scoort. Maar wel wat de uitgangspositie is voor het vervolg van de wedstrijd. Vooruit kijken is het devies. Degene die het hoofd koel houdt, logisch nadenkt en de situaties die gaan ont­staan van tevoren aan ziet komen wint de wedstrijd.

Onder het motto ‘Samen op weg naar uw stip op de horizon’ helpt Van Gerrevink Advies als strategisch partner organisaties om de omzet en prestaties verder te ontwikkelen.

Faceboook