Praktisch kwaliteitsmanagement

Kwaliteit doe je samen

Kwaliteitsmanagement is in onze visie essentieel voor een organisatie, maar niet iets moeilijks.  Kwaliteit gaat over een optimaal werkende organisatie. Een organisatie die waarde toevoegt voor klanten, de medewerkers en andere stake­holders en kwaliteit laat aansluiten bij de strategische doelen.

Kwaliteit wordt gerealiseerd door mensen. Samen gestelde doelen  bereiken. Dit kan alleen maar als alle afspraken duidelijk en bekend zijn. Daarom is het richten op het proces  be­langrijk. Ballast kan daar­bij overboord worden gezet. Vakman­schap, gezond verstand, communicatie en stimulatie en zijn de basis. En het resultaat is een organisatie met een beheersbaar aantal regels en voorschrif­ten en de nodige flexibiliteit om te reageren op veranderingen.

Er bestaat echter geen ‘one best way’ voor kwaliteits­mana­ge­ment. Daarom bieden wij  geen blauwdruk voor de toepassing van concepten, methoden en systemen.

Wij kijken wat past bij u en uw organisatie en bieden u daarvoor diverse diensten aan.

Onze diensten

  • Praktische kwaliteitsmanagement­syste­men opzetten & onderhouden met uw klant als uitgangspunt
  • Beoordelen bestaande kwaliteitssystemen, proce­dures
  • Begeleiding bij ISO/HKZ- certificering en –onder­houd
  • Ondersteuning bij inspecties Kinderopvang, Voor- en Vroegscholen, Onderwijs
  • Leveren van deeltijd of tijdelijke kwaliteitsmedewerker (voor opvang uitval, extra expertise, etc.)
  • Implementatie van Lean management. We helpen pro­ces­sen te stroomlijnen, verspillingen te reduce­ren, een Lean-cultuur te ontwikkelen en te focussen op klant­waarde.
  • Trainingen: o.a. Lean-management, interne audits

Speciale expertise bij de doelgroepen

Onderwijs, Kinderopvang, Zorgorganisaties en MKB

Het resultaat

Een sterkere concurrentiepositie en verbeterde effec­ti­viteit en de flexibiliteit van uw organisatie

Contact

Eén telefoontje (06 17188125) of mailtje naar Carla van Gerrevink  is voldoende.

 

Faceboook