Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling als basis voor succes
Succesvol worden of blijven, betekent helder hebben hoe u als organisatie wilt varen. Welke producten en diensten wilt u (blijven) leveren? Waar liggen groei­kansen? Welke competenties zijn nodig? Hoe houdt u de organi­satie op koers en blijft u toch flexibel?

Waarbij kunnen we u adviseren?
U  kunt ons inroepen wanneer er ontwikkelingsvragen zijn. Wanneer u zich een wezenlijk andere koers wil varen of groei van uw organisatie in brede zin nastreeft.

Voorbeelden van vraagstukken die we begeleiden

  • Hoe komen tot een visie en strategie voor de komende jaren
  • Welke aanpassingen zijn nodig voor een nieuw concept?
  • Wat is de kracht van onze belangrijkste concurrenten?
  • Wat zijn onze kernwaarden en hoe zetten we die in de praktijk goed in?
  • Hoe zetten we talent binnen de organisatie optimaal in?
  • Hoe behoud ik mijn klanten?
  • Hoe worden we deskundiger in het in erkennen, herkennen en aanpakken van (strategische) risico’s?
  • Wat zijn onze ‘harde’ en ‘zachte’ kritische succesfactoren (gericht op aandacht geven aan prestaties en aan het handelen van mensen) en hoe zorgen we dat alle medewerkers deze op een uniforme wijze blijvend meten?
  • Wanneer geven we echt betekenis aan kwaliteitsmana­gement?
  • Wat is een goede manier om weerstand bij veranderingen om te zetten in mee willen en mee doen?

Onze aanpak
Wij zijn een adviesbureau dat zaken samen met de klant aanpakt. Wij bieden toegevoegde waarde door als sparring-partner op te treden, door de noodzakelijke onderzoe­ken en analyses uit te voeren, out-of-the-box werk­vor­men te gebruiken tijdens brainstormsessies, en door te adviseren inzake mogelijke oplossingen. Wij weten wat in welke fase moet gebeuren en zijn in staat om zowel kleine veranderingen te kunnen stapelen als ook grote organische vernieuwingen te begeleiden. Dat doen we door de juiste vragen te stellen en de dia­loog te stimuleren. Soms confronterend, altijd verhel­de­rend.

Het resultaat
Het resultaat is een voor de organisatie juiste koers die haar lange termijn doelen en groei ondersteunt.

Contact
Wilt u richting geven aan uw ambities? Een bijdrage aan de kwaliteit? Uw vermogen om vraagstukken op te lossen versterken? Neem dan contact op voor een gratis intakege­sprek.

Faceboook