Ondernemen is ook laaggeletterdheid de wereld uit krijgen

Toon Heijms uit Sint-Oedenrode had moeite met lezen en schrijven. Als zijn zoon tijdens het voor-lezen zegt “Pap dat staat er helemaal niet”, komt dat hard bij hem aan. Hij besluit het probleem aan te pakken. “Jarenlange smoezen bedenken maakt je moe”, vertelt hij.
Marian Jansen van het Bondgenootschap voor Geletterdheid in Noordoost-Brabant (BGN) en Toon bezochten vorige week een netwerkbijeen-komst voor ondernemers die ik had georganiseerd. Zij deden dit in het kader van de week van de alfabetisering.
“Zijn er meer of minder dan één miljoen laag-geletterden in Nederland?” is de openingsvraag van Marian. De ondernemers worden op het verkeerde been gezet. Ruim tien procent van de Nederlandse bevolking blijkt laaggeletterd te zijn. Dat weet bijna niemand.
Toon vertelt zijn verhaal. Een verhaal van een gewone jongen die opgroeide in een gewoon gezin. Boeken en kranten lagen op tafel. Zijn moeder was zelfs een grote lezer. Op school viel hij niet op en na de middelbare school vond hij werk bij een installatiebedrijf. Daar werd hij goed in het ontwijken van dingen die gelezen moesten worden en het opslaan van informatie in zijn hoofd. “Mij kon je zonder boodschappenlijstje naar de supermarkt sturen”, bekent Toon. “Maar gelukkig werd ik er niet van. Zeker niet toen ik werkloos werd en ‘even’ mijn gegevens op de computer in moest vullen bij het UWV.”
Op het thema laaggeletterdheid rust een taboe en mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, vaak ook rekenen en computergebruik, schamen zich er vaak voor. Toon en Marian zetten zich in om het aantal laaggeletterden omlaag te krijgen en vragen ondernemers dit ook te doen. Alle ondernemers hebben klanten, medewerkers en samenwerkingspartners die laaggeletterd kunnen zijn. Maar ondernemers zijn ook familielid, buurman en vriend.
De week van de alfabetisering is voorbij. De problemen van vele laaggeletterden niet. Toon en Marian besluiten hun presentatie met een oproep die ik hier daarom graag nog een keer herhaal: “help mee en herken signalen zoals ‘ik heb mijn bril vergeten’ en ‘dat formulier neem ik wel mee naar huis ’. We worden er allemaal beter van!

 
Faceboook