Interim en deeltijd

Tijdelijke ondersteuning
De redenen om  tijdelijk extra mensen aan uw organi­sa­tie te verbinden kunnen heel divers zijn.

Herkent u een of meerdere situaties?

  • Een leidinggevende is voor langere tijd afwezig
  • De nieuwe strategie moet worden ingebed en omge­zet in actie
  • Bedrijfsprocessen kunnen beter
  • U wilt de samenwerking bevorderen
  • Er is een projectmanager nodig
  • U heeft behoefte aan externe expertise en competenties
  • Er is een wens voor tijdelijke intensieve samen­wer­king en onder­steu­ning van een interne manager
  • U heeft simpelweg even behoefte aan een manager zonder blinde vlekken en tunnelvisie

Van Gerrevink Advies en Training biedt interim mana­gers, die inzetbaar zijn waar tijdelijke management­capa­citeit nodig is.

De interim managers hebben ruime ervaring op het gebied van Human Resources, Business Development, Kwaliteit of Organisatieverandering, Projecten en Programma’s.

Onze aanpak
Wij zijn gewend ons snel in te leven in organisaties en leveren ons commitment als strategische partner. Het is voor ons een uitdaging om voor u in een zo kort moge­lijke periode een blijvend resultaat neer te zetten.

Bij de start van een opdracht stellen we samen transpa­rante doelen vast en vertalen deze in concrete mijlpalen en/of acties. We leggen verantwoording aan u af en u blijft te allen tijde op de hoogte van de voortgang en eventuele knel­pun­ten. We zorgen ervoor dat wij ons zelf overbodig maken. We zijn namelijk pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim manager verder kan.

Het resultaat
Deskundige ondersteuning, flexibel en betrokken op de momenten dat u het nodig heeft.  Altijd gericht op duur­zame oplossingen voor het vraagstuk van uw organisa­tie. Of het nu gaat om projectmanagement, een over­brugging, crisismanagement of co-management.

Contact
Tijdelijke ondersteuning nodig?
Neem dan contact op voor een gratis intakege­sprek.

Faceboook