Bedrijfs quickscan

Wat is een bedrijfs QuickScan?

Een bedrijfs QuickScan is bedoeld om in korte tijd tot een objectief oordeel te komen over hoe de organisatie werkt en hoe processen worden ingevuld binnen een orga­nisatie.

De QuickScan van Van Gerrevink Advies en Training

De QuickScan is gericht op de strategie, de structuur en de cultuur van de organisatie. De doorlichting vindt plaats op een aantal fundamentele aspecten, zoals:

  • Organisatiekenmerken: reputatie, marktpositie, strategie, product, service, risicomanagement
  • Medewerkers: strategisch personeelsbeleid, com­mu­nicatie, veranderingsgezindheid
  • Financiën: operationele performance, kasstromen, risicobeheersing
  • Ondernemerschap: innovatief en toekomstgericht denken, leiderschap
We hebben de QuickScan ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring. Het resultaat is dat u een helder beeld heeft waar uw organisatie staat.

Onze werkwijze

Afhankelijk van de omvang van uw organisatie plannen wij voor MKB ondernemingen 2 tot 4 uur in voor de QuickScan.
We werken met een standaard checklist. We nemen interviews af met 1 of meerdere personen binnen de organisatie. Verder voeren we een beperkte research uit in digitale bestanden en dossiers. Zo kunnen we vragen naar jaarplannen, audit onderzoeken en bijvoorbeeld personeelsdossiers.
Op basis van de verkregen inzichten wordt een schriftelijke rapportage verstrekt over de sterke punten en knelpunten van de organisatie; het beleid, de implementatie ervan en de administratie.

U kunt van ons bruikbare tips verwachten over verdere optimalisatie van uw organisatie.

Contact

Kunt u ondersteuning gebruiken of wilt u meer weten van onze bedrijfs QuickScan?

Neem dan contact op voor een gratis intakege­sprek.

Faceboook